Min konst är kamp och frihet.

Ibland är jag i kamp för att kunna göra min konst, ibland handlar den om kamp. Oftast kämpar jag för att vi ska få vara fria och inte tvingas till knutna nävar.  Jag tror på konst och kultur som helande kraft. Att den har kraften att förändra. Att den har makten att röra människor på ett personligt plan. Att en kan använda konst för att medvetandegöra sig själv, för att föra fram budskap, kanalisera känslor och laga våra brutna själar. 

 


KONTAKT 

emma@ferhango.com   

+46707221381
 

  • Instagram