top of page

Foto: Maryam Dinar 

Emma Dominguez  (b. 1989) Är konstnär baserad i Stockholm, uppvuxen i förorten Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Genom hennes konst försöker hon bryta ner givna mönster och hegemoniska strukturer, ofta genom kollektiva processer.  Min konst är kamp och frihet. Ibland är jag i kamp för att kunna göra min konst, ibland handlar den om kamp. Oftast kämpar jag för att vi ska få vara fria och inte tvingas till knutna nävar.  Jag tror på konst och kultur som helande kraft. Att den har kraften att förändra. Att den har makten att röra människor på ett personligt plan. Att en kan använda konst för att medvetandegöra sig själv, för att föra fram budskap, kanalisera känslor och laga våra brutna själar.


IMG_5065-2.jpg

 Kontakt 
emma@ferhango.com

 

  • Instagram
bottom of page