top of page
NY_OPENCALL_SV_digital.jpg

Mödrar möter jurister (2020)

Mödrar möter jurister var ett verk och konstnärlig aktion, ett sätt att undersöka gränserna mellan konstens rum och samhället. I Ramen för utställningen Mami:Ama:Mödrar (2020) på Botkyrka konsthall samlades ett 20-tal juriststudenter och jurister som ville praktisera rörelsejuridik och hjälpa mödrar att överklaga sina ärenden till försäkringskassan. I ramen för konstaktionen ägde flera föreläsningar rum i Botkyrka konsthall samt att Juridiskt stöd erbjöds till mödrarnas som parades ihop med varsin jurist. 


Verket 'Mödrar möter jurister' var också ett sätt undersöka hur vi kan skapa rum där konst kan röra sig mellan gränser och utveckla och utvidga rum som uppfattas som svårtillgängliga och stängda? Verket dra också referenser till konstnären Tania Brugeras begrepp “Arte util” grovt översatt Användbar konst. Verket ställer frågor kring hur vi kan omvandla vissa aspekter av samhället genom att implementera konst och överskrida symbolisk representation eller metafor genom att  föreslå några lösningar för brister i verkligheten. 

Foton: Hanna Ukura 

bottom of page