top of page
NY_OPENCALL_SV_digital.jpg

Mödrar möter jurister (2020)

Mödrar möter jurister är en pågående konstnärlig aktion, ett sätt att föra samman konsten med samhället och samhället in i konsten. I Ramen för utställningen Mami:Ama:Mödrar (2020) på botkyrka konsthall samlades ett 20-tal juriststudenter och jurister som ville praktisera rörelsejuridik och hjälpa mödrar att överklaga sina ärenden till försäkringskassan. 

I konstaktionen har flera föreläsningar ägt rum, juridiskt stöd har erbjudits till mödrarna som anmält sig och just nu pratar vi vidare om hur vi kan ta arbetet vidare.

Konstaktionen 'Mödrar möter jurister' är också ett sätt undersöka på vilka sätt konstens rum kan öppnas upp för att möta och skapa förändring i samhället. Hur kan konst röra sig mellan gränser och utveckla och utvidga rum som uppfattas som svårtillgängliga och stängda?

Foton: Hanna Ukura 

bottom of page