top of page

Workshop - Orientering 

I ramen för 'Close enough collective' examensarbete på Curator linjen på Stockholms universitet har de bl.a. velat ifrågasätta och ställa frågor om konstinstitutioners tillgänglighet och arbete för att nå en bredare publik.

Tillsammans med kollektivet har vi utformat en workshop som utgått från Sara Ahmeds "phenomenology of whiteness". Med deltagarna från Index teen Advisory board och Långholmens folkhögskola har vi reflekterat kring kroppar, olika maktstrukturer och att känna sig trygg vs otrygg i olika rum. Vid båda tillfällen avslutade vi workshopen med att orientera oss i Marabouparkens skulpturpark och genom konst har vi tagit plats och haft en dialog med skulpturerna på plats. 

foto: Ifra Shariq

bottom of page