EXIL 

Liljevalchs vårsalong 2020
Botkyrka konsthall - Härifrån/From here 2019

Tegen 2 - Utställning 3,5%  2018

Hallunda Bibliotek - Kortfilmsvisning  2018

Centrum för fotografi - Om fotografi, speglat genom 15 samtida fotografers praktik  2018

Filmen arbetar med temat exil i en svensk kontext idag. Hur bearbetar man närhet och längtan till en plats? Vad händer med sorgen som uppstår när vi hittar rötter bland betongen men tvingas att lämna platsen? Hur hanterar vi hatkärleken till vår ort? Det sägs att trauma går i arv, även fast vi inte upplevt exilen själva. Hur gör vi för att bli hela igen?

Press:
Expressen