KÄND SEDAN TIDAGARE 

Blen, Större än oss, musikvideo Redline 2019

Galleri Koltour, KF Huset, Klöse 2018
Brown island, Konstfack 2018

Känd sedan tidigare är en installation som handlar om de många dödsskjutningar som sker i förorterna. Ljus tändes för att skapa känslan av en minnesplats. En parkbänk ställdes fram och affischer hängdes och infoblad om hur du kan engagera dig i organisationen 'förorten mot våld' gavs ut. Verket fick namnet ”Känd sedan tidigare” för att ifrågasätta att de som dör i skjutningarna ofta stämplas, bland annat av media, som kända av polisen och därmed kriminella. Verket har visats i platser där människor inte faller offer för gatuvåldet för att synliggöra och ifrågasätta skillnaderna i vår gemensamma stad.

Engagera dig: Förorten mot våld 

Foton: Ernesto Sánchez Valdés