top of page

KÄND SEDAN TIDAGARE (2018) 

Känd sedan tidigare är en installation som handlar om de många dödsskjutningar som sker i förorterna. Ljus tändes för att skapa känslan av en minnesplats. En parkbänk ställdes fram och affischer hängdes och infoblad om hur du kan engagera dig i organisationen 'förorten mot våld' gavs ut. Verket fick namnet ”Känd sedan tidigare” för att ifrågasätta att de som dör i skjutningarna ofta stämplas, bland annat av media, som kända av polisen och därmed kriminella. Verket har visats i platser där människor inte faller offer för gatuvåldet för att synliggöra och ifrågasätta skillnaderna i vår gemensamma stad.

Engagera dig: Förorten mot våld 

Galleri Koltour, KF Huset, Klöse 2018
Brown island, Konstfack 2018

Foton: Ernesto Sánchez Valdés 

bottom of page