top of page

#RÄDDAUNGAVUXNA (2018)

Jag tror på att alla människor är konstnärer. Genom konstens makt kan vi formulera känslor, tankar, och skapa handlingar som leder till förändring av vår verklighet och samtid. Exempel  är senaste uppdraget från 'Ortens Verklighet' där jag tillsammans med ungdomar jobbade ihop en utställning som de kallade #RäddaUngaVuxna. Genom konst formulerade vi och arbetade med ungdomarnas oro över nedläggningen av deras mötesplatser för Unga vuxna i Botkyrka kommun.  

I utställningen visade vi upp konst som gjordes av ungdomar under workshops men vi bjöd även in konstnärer som ville visa sitt stöd och visa upp sin konst för att stötta frågan

Konstnärer och föreningar som deltog under workshops: @ungbotkyrka  @albyrådet , Megafonen, m.fl.

Inbjudna konstnärer: Maxmiliciano, Ligisd, Raul Leon Alvarez, @anuenortenpoet, Ruhani, Denise Kalonji, Nora Khalil
Filmpedagod och konstnär: Duncan Mukada 

Projektledare: Macarena Cerda 

Konstnärligledning: Emma Dominguez

Albys hjärta 2018

Foton: Hajan Jabar 

bottom of page