top of page

DELTAGANDE KONSTVERK &

WORKSHOP MED REVOLUTION POETRY 

Hur kan konst användas som ett medel för att förändra orättvisor i samhället? Vi diskuterade postkoloniala strukturer och hur det påverkar våra liv i vardagen. Workshopen avslutades med ett gemensamt konstverk på väggen på Marabouparkens vägg. Workshopen var en del av Revolution Arts residency på Marabouparken. 

Marabouparken 2017 

bottom of page